Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
website - responsive - school
07/10/2019
07/10/2019
website - responsive - school

Nieuwe website Lagere School College Essen

De Lagere School College Essen is een begrip in de regio door de unieke ligging alsook de unieke aanpak die ze hanteren. Daarom zochten ze naar een geschikte partner om een nieuwe website te ontwikkelen die de werking en visie van de school op een speelse maar moderne manier kan verduidelijken. Het was tevens ook belangrijk dat de nieuwe partner niet enkel oog heeft voor het uiterlijk van de website maar ook het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van de website naar een hoger niveua kan tillen, zowel voor de bezoekers als voor het eigen personeel.
Tijdens een eerste kennismakingsgesprek was het voor hen meteen duidelijk dat 2BuildIT hiervoor de geschikte partner is en daarom werd deze leuke maar uitdagende opdracht dan ook aan ons toevertrouwd.

Programmeren, overleggen en testen

De oude website werd grondig doorgenomen en geanalyseerd en op basis daarvan werd een structuur en basisdesign uitgewerkt voor de nieuwe website. Na het nodige ontwerpen en programmeren begon de nieuwe website stilaan vorm te krijgen en werd hij samen met de klant aan een eerste grondige evaluatie onderworpen. Er werden nog enkele belangrijke beslissingen genomen en vervolgens werd de website verder uitgewerkt.
Ondertussen beschikte de klant over een test-url zodat ze alvast de content konden aanvullen alsook de verdere ontwikkelingen op de voet konden volgen.

Verdeel en heers

Hierna restte ons echter nog 1 belangrijke uitdaging: alle leerkrachten moeten op een zo eenvoudig mogelijke manier verslagen van hun uitstappen kunnen toevoegen maar mogen verder geen aanpassingen kunnen doen aan de website. Gelukkig draaien onze websites op het ZOEKIZ® platform en konden we hiervoor dan ook gretig gebruik maken van de vele mogelijkheden die het te bieden heeft.
Door elke leerkracht een apart account te geven op het platform en dit vervolgens aan het schoolaccount te koppelen, kunnen ze zelfs tijdens hun uitstappen via de smartphone foto's uploaden en deze tegelijk voorzien van een passend verslag. Met labels kunnen verslagen vervolgens gecategoriseerd en aan elkaar gekoppeld worden. Per bericht kan met een eenvoudige klik gekozen worden via welke kanalen het bericht mag verspreid worden. Zoveel mogelijk mensen bereiken voor het volgende schooltoneel? Klik. Een verslagje van een uitstap dat enkel bedoeld is voor de ouders? Klik.

Genieten

Geen gedoe meer met het bepalen van de structuur van artikels, want dit wordt automatisch geregeld. Enkel wat tekst, foto's en/of documenten uploaden en verder genieten van het aangename werk of de uitstappen met de pupillen.

De website is te bekijken op https://lagercollegeessen.be.

Contact

Bredestraat 2/2
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®