Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Geen afbeelding beschikbaar

30/05/2020
30/05/2020

Eikenprocessierups

Het coronavirus wordt niet de enige plaag waarmee we in de zomer af te rekenen krijgen. De komende maanden moeten we ook opnieuw rekening houden met de eikenprocessierupsen.

Linten en borden

2019 was voor de processierupsen een bijzonder vruchtbaar jaar. Dat is in deze coronatijden natuurlijk dubbel zo erg. Gelukkig heeft de gemeente een plan van aanpak klaar. Zo heeft de milieudienst alle eikenbomen en hun locaties alvast in kaart gebracht. Op de plekken met overlast zal de gemeente linten en borden plaatsen. Op deze manier kan je de getroffen straten zoveel mogelijk vermijden of rekening houden met de lokale overlast.

Kleurencode

Afhankelijk van waar er eikenprocessierupsen zijn, krijgen bomen een kleurtje dat bepaalt hoe we ermee omgaan. Op sommigen plekken, bijvoorbeeld in het midden van een bos, laten we de rupsen ongemoeid. Andere plekken met een nest, bijvoorbeeld aan een speelpleintje of langs een drukke fietsroute, pakken we heel stevig aan.

Natuurlijke vijanden

Overal in Essen werden intussen al meer dan honderd vogelnestkastjes uitgezet. Vooral de koolmees vormt een geduchte concurrent van de eikenprocessierups. Ook wordt rond bermbomen dit voorjaar niet gemaaid, zodat daar onder andere de sluipwesp - nog zo'n natuurlijke vijand van de rups - meer kans maakt. Een bedrijf zal de gemeente bijstaan bij de bestrijding. Ook inwoners zullen voor de bestrijding op hun privaat domein tegen een vastgesteld tarief een beroep kunnen doen op de firma.

Contact

Heuvelplein 23
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®