Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
24/07/2020
24/07/2020

Erfgoed Voorkempen brengt waardevolle hoeves in kaart

Erfgoed Voorkempen start in 2020 een project rond historische hoeves in samenwerking met het Centrum voor Agrarische Geschiedenis en met de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

In de Voorkempen kennen we het beeld nog van de hoeve in een uitgestrekt landbouwgebied vergezeld van stallen en bijgebouwen. Dit zicht is onlosmakelijk verbonden met de landelijke identiteit van onze regio.

Met dit project willen we het waardevol hoeve-erfgoed in de regio in kaart en onder de aandacht brengen en nadien hulpmiddelen aanreiken over het behoud en beheer van historische hoeves.

Meer informatie: https://www.erfgoedvoorkempen.be/erfgoed/projecten/vakwerknetwerk/5575

Contact

Heuvelplein 23
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®