Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
01/09/2020
01/09/2020

Corona dwarsboomt carnaval Essen 2021

Na uitgebreid intern overleg tussen carnavalsvereniging De Ossekoppen, de carnavalswijken en het gemeentebestuur, is beslist dat carnaval 2021 in Essen niet in zijn normale vorm zal doorgaan. Wel wordt er samen nagedacht over een alternatief feestprogramma.

Te veel onzekere factoren

Covid-19 maakt het onmogelijk en onverantwoord om het grootschalig evenement te organiseren. Voor zowel CV De Ossekoppen als de diverse bouwclubs zijn er op dit moment te veel onzekere factoren om door te gaan met de voorbereidingen van dit evenement. Voor de bouwclubs is het helaas onmogelijk om met de huidige maatregelen te starten met de bouw van hun praalwagens.

Gezondheid staat voorop

Voor velen zal dit een ontgoocheling zijn na de afgelasting van de optocht door het stormweer afgelopen jaar, maar ook in deze situatie staat voor CV De Ossekoppen de gezondheid en veiligheid van de vele vrijwilligers en bezoekers op de eerste plaats. Het bestuur blijft de ontwikkelingen rondom Covid-19 op de voet volgen, alsook de maatregelen om eventueel op een verantwoorde en veilige manier nog alternatieve activiteiten te organiseren.

Info: [email protected]

Contact

Heuvelplein 23
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®