Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
16/09/2020
16/09/2020

Essen zet lokale coronahelden in het licht

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september zetten we op drie verschillende locaties onze coronahelden in het licht. Deze helden zetten alles op alles om onze gemeente draaiende te houden.

Zij dragen zo rechtstreeks bij aan een vredevolle en stabiele samenleving, hét doel van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Het worstelen met een wereldwijde epidemie brengt het belang van duurzaamheid en globale verbondenheid naar voren. De crisis toont ons dat mondiaal en lokaal intiem verbonden zijn. Onder het moto leaving no one behind zetten wereldwijd coronahelden alles op alles.

Met de komst van het virus werd plots heel duidelijk dat duurzame lokale helden een prominente rol gingen spelen tijdens de coronacrisis. Met negen verschillende thema’s - van de zorgsector, over lokale economie tot kinder- en jeugdwerking, bedanken we onze helden. Daarbij leggen we de nadruk op het belang van het behalen van de 17 SDG’s voor mens, planeet en lokale economie.

De negen thema’s vind je terug in het Essense straatbeeld. De tentoonstelling kan je tijdens de openingsuren bezichtigen in de bibliotheek, het stationsgebouw en in de hal van het gemeentehuis.

Contact

Heuvelplein 23
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®