Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
08/01/2021
08/01/2021

Schadedossier verenigingen | tweede ronde

De werking van de Essense verenigingen is nagenoeg volledig stilgelegd. Voor de tweede keer geeft het gemeentebestuur een financiële ondersteuning. Dien je dossier in voor 15 februari 2021.

Misgelopen inkomsten

Voor veel verenigingen zijn restaurantdagen, voorstellingen, fuiven en allerhande activiteiten broodnodig om financieel te kunnen blijven draaien. Door het coronavirus en de bijbehorende maatregelen, moesten ze alles afgelasten. Het gemeentebestuur draagt het rijke verenigingsleven een warm hart toe en wil hen dan ook financieel ondersteunen in deze moeilijke periode.

Indienen voor 15 februari 2021

Essense verenigingen kunnen een dossier indienen, voor de periode september tot en met december 2020, om de schade die ze hebben geleden door de coronamaatregelen aan te tonen. Op basis van zo’n schadedossier betaalt het bestuur een tegemoetkoming uit. Elk dossier kijken we grondig na. De gemeente bracht de verenigingen hiervan per mail op de hoogte. Werd jouw vereniging niet gecontacteerd, bel of mail ons dan.

Hier vind je het reglement en het aanvraagformulier.

Contact

Heuvelplein 23
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®