PRIVACY EN DATABELEID

Voor particuliere gebruikers

Laatst bijgewerkt op: 13/10/2017

ZOEKIZ verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens met de nodige zorg en is hiervoor gebonden aan de Privacywet van 8 december 1992. Deze wet dient voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacy- en databeleid is van toepassing op alle particuliere gebruikers van ZOEKIZ. Door het gebruiken van de website gaat de gebruiker automatisch akkoord met dit privacy- en databeleid en verleent hij tevens expliciet en ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

De verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking van alle persoonsgegevens op het ZOEKIZ platform is 2BuildIT bvba - maatschappelijke zetel te Bredestraat 2/2, 2910 Essen - ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0503.905.102.

Alle gegevens van gebruikers die zichtbaar zijn op het platform mogen enkel gebruikt worden binnen de context van het platform zelf.

Op het ZOEKIZ platform treft de gebruiker links aan naar andere websites. ZOEKIZ kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met de gegevens van de gebruiker. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacybeleid van de website die de gebruiker bezoekt. Dit privacy- en databeleid is niet van toepassing op derden. ZOEKIZ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop derden omgaan met persoonsgegevens.

ZOEKIZ behoudt zich het recht voor te allen tijde het privacy- en databeleid aan te passen of aan te vullen. Elke aanpassing of aanvulling zal gepubliceerd worden.

1. Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die in je browser/apparaat worden opgeslagen.

ZOEKIZ gebruikt een cookie om te kunnen inloggen op het platform en deze is enkel toegankelijk voor het platform zelf en kan niet door derden bekeken worden. Deze zorgt ervoor dat je ingelogd blijft in je account gedurende een bepaalde periode.

Verder kunnen er indien nodig voor de goede werking van het systeem ook andere cookies gebruikt worden. Zo kan ZOEKIZ bijvoorbeeld je voorkeuren onthouden zodat je deze niet telkens opnieuw moet invoeren, cookies voor het bijhouden van statistieken, enz.

Als je geen cookies wil accepteren, dan heb je de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Als je cookies uitzet, kun je geen gebruik maken van ZOEKIZ.

ZOEKIZ is niet verantwoordelijk voor eventuele cookies die door derden in je browser zouden geplaatst worden.

2. Welke gegevens worden door ZOEKIZ verzameld?

 • je accountgegevens:
  • datum/tijdstip van registratie
  • datum/tijdstip van activatie
  • datum/tijdstip van laatste wijziging
  • totaal aantal adreswijzigingen
  • datum/tijdstip van je laatste login
  • datum/tijdstip van je laatste logout
  • datum/tijdstip van je laatste connectie
  • totale tijd dat je actief geweest bent
  • voornaam
  • achternaam
  • straat en huisnummer
  • postcode
  • gemeente
  • e-mail (tevens login)
  • wachtwoord (geëncrypteerd)
  • profielfoto

  Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat je account actief is plus nog een extra quarantaine periode (30 dagen). In sommige gevallen zou het kunnen dat deze extra periode langer is als dit nodig zou zijn om geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, aan wettelijke vereisten te voldoen of deze overeenkomst af te dwingen.

 • alle gegevens van de zoekertjes die je plaatst:
  • datum/tijdstip waarop het zoekertje werd ingestuurd
  • titel en omschrijving
  • foto('s)
  • prijsgegevens
  • gekozen doelgebied
  • de reacties die je op je zoekertje ontvangt

  Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat het zoekertje online staat plus nog een extra quarantaine periode (30 dagen). In sommige gevallen zou het kunnen dat deze extra periode langer is als dit nodig zou zijn om geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, aan wettelijke vereisten te voldoen of deze overeenkomst af te dwingen.

 • alle reacties die je onder items van jezelf of anderen plaatst:
  • datum/tijdstip van je reactie
  • inhoud van je reactie

  Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat het zoekertje online staat plus nog een extra quarantaine periode (30 dagen). In sommige gevallen zou het kunnen dat deze extra periode langer is als dit nodig zou zijn om geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, aan wettelijke vereisten te voldoen of deze overeenkomst af te dwingen.

 • al jouw berichten naar andere gebruikers:
  • datum/tijdstip van je bericht
  • inhoud van je bericht

  Deze gegevens worden opgeslagen gedurende de tijd dat je account actief is plus nog een extra quarantaine periode (30 dagen). In sommige gevallen zou het kunnen dat deze extra periode langer is als dit nodig zou zijn om geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen, aan wettelijke vereisten te voldoen of deze overeenkomst af te dwingen.

3. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Deze gegevens worden verzameld om de via ZOEKIZ aangeboden diensten te kunnen realiseren, zoals het ingeven en tonen van of reageren op informatie van gebruikers. Verder worden de gegevens ook gebruikt voor het opmaken van statistieken, beschermen van data en het optimaliseren en verbeteren van het platform.

ZOEKIZ kan je e-mailadres gebruiken om je te informeren over onze diensten, bijvoorbeeld om je op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen.

Wanneer ZOEKIZ het vermoeden heeft dat er illegale activiteiten op het platform plaatsvinden, kan dit gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

4. Doorgeven van gegevens aan derden

Jouw (persoons)gegevens, reacties of onderlinge berichten zullen nooit aan derden overhandigd worden tenzij:

 • dit van rechtswege of door een officiële instantie wordt afgedwongen
 • dit nodig is om de goede werking van het systeem te kunnen blijven garanderen
 • om technische of beveiligingsproblemen op te sporen of te voorkomen
 • er vermoeden is van fraude, misbruik of het schenden van de algemene voorwaarden
 • je hier zelf toestemming voor hebt gegeven

5. Waar worden deze gegevens bewaard?

Alle gegevens worden bewaard binnen de Europese Unie of landen met een passend beschermingsniveau zoals erkend door de privacycommissie.

6. Gebruik van externe diensten

Voor sommige functionaliteiten kan gebruik gemaakt worden van externe diensten, bv voor het analyseren en/of controleren van gegevens, het sturen van e-mails, enz. De bedrijven van deze externe diensten bevinden zich binnen de Europese Unie of landen met een passend beschermingsniveau zoals erkend door de privacycommissie.

7. Recht op inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Elke geregistreerde gebruiker kan via zijn account zijn persoonsgegevens inzien, alsook naar waarheid aanpassen.

Verwijdering van incorrecte of onrechtmatig opgeslagen gegevens die niet door de gebruiker zelf kunnen aangepast worden, kan schriftelijk aangevraagd worden. Hiervoor dien je een aangetekend schrijven te bezorgen op het volgend adres: 2BuildIT bvba, Bredestraat 2/2, 2910 Essen. Dit schrijven dient vergezeld te zijn van een kopie van je identiteitskaart.

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de gebruiker en ZOEKIZ en op alle geschillen voortvloeiend uit dit privacy- en databeleid is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Elke betwisting wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen behoren. Deze tekst is eigendom van ZOEKIZ en mag noch geheel noch gedeeltelijk gekopiëerd worden.