Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.
19/04/2024
19/04/2024

Houtsniplei – Roerdomplei Kapellen

Integratie van twee moderne villa’s op hoekperceel

Dit unieke project gaat om een hoekperceel dat werd voorzien van twee moderne villa’s in mooi bosrijk gebied. Hier is geopteerd voor bewust twee verschillende ontwerpen. De ene villa werd in de lengte ontworpen, de andere in een vierkante vorm.

Ondanks dat de vormen redelijk “vorm-efficiënt” zijn, scoorden de S-peil slecht van deze villa’s, omwille van de grote glasoppervlaktes. Het vormde bijgevolg een grote uitdaging om voor deze villa’s een S-peil op of onder de norm te realiseren. De bouwheer wenste uitdrukkelijk om de S-peilen tot een succes te brengen, vandaar dat er gezocht werd naar mogelijke optimalisaties. Verder werden de nieuwe en verplicht aan te planten (loof)bomen aangeplant in functie van de oververhitting van de gebouwen, om het oververhittingspotentieel zoveel als mogelijk te verminderen en het S-peil te brengen tot onder de eis. De EPB vereist hierbij de aanplant loodsrecht en in het midden van een raamoppervlak.

Door een nauwe samenwerking met de (onder)aannemers, werden de S-peilen zeer nipt behaald. Weer een mooi staaltje werk van een succesvol bouwteam, inclusief de tuinaannemer! 👌

Contact

Heuvelplein 12
2910 Essen
Het kopiëren of herpubliceren van inhoud van deze website is ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden.
De plaatser is verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

Created by 2BuildIT, powered by ZOEKIZ®